Limity dotací se každoročně mění, pro rok 2017 byla stanovena horní hranice pro výměnu zdroje vytápění, zateplení objektu a instalaci tepelného výměníku vzduch-voda 75 tisíc korun a na systémy země-voda dokonce 100 tisíc korun. Dotaci lze získat po splnění určitých podmínek, jednou z nich je maximální limit pro měrný tepelný výkon 150 kWh/m2 za jeden rok.

čerpadla

Deset procent novostaveb v Česku je vybaveno tepelným čerpadlem

Jestliže o tepelném čerpadle Olomouc uvažujete, měli byste vědět, že budete muset mít zpracovaný odborný hydrogeologický posudek, vyjádření k vlivu vaší konkrétní situace na životní prostředí, a povolení využívat podzemní vody ve vaší lokalitě.
Tepelná čerpadla pro vytápění domů využívají tři základní zdroje – živly, se kterými pracují v oběhovém systému. Je to buď:

  • Vzduch – pro systémy vzduch/vzduch a vzduch/voda.
  • Země – využívá se nahromaděná tepelná energie sluncem vyhřívaných horních vrstev zeminy, nebo teplo získané z geotermální energie uložené v hlubinách pod zemským povrchem. Tyto systémy pracují na principu země/voda.
  • Voda – zde se jedná o systémy voda/voda, jde většinou o podzemní vodu z vrtu, která cirkuluje mezi dvěma vrty a tepelným čerpadlem.

topení

Médiem, které zajišťuje samotné vytápění, je buď teplý vzduch pro teplovzdušné topné systémy, nebo teplá užitková voda pro ohřev radiátorů ústředního topení, podlahového vytápění, vody v bazénech, vody na sprchování atd. Tedy např. systém vzduch/voda čerpá teplo z okolního venkovního vzduchu, které se převádí do teplovodního zdroje tepla v domě, např. radiátorů.
V současné době se tepelná čerpadla v České republice využívají zhruba v každém desátém nově postaveném objektu. Vždy záleží na tom, jak rychlá bude návratnost investic do této technologie. Ta primárně závisí na velikosti vytápěných ploch a na energetických nárocích, z toho důvodu se s nimi nejčastěji setkáváme u nízkoenergetických domů, které k vytápění potřebují mnohem menší množství dodaného tepla, než tomu bylo u staveb před deseti – dvaceti lety.